map visualization by D3.js
jis code :
todofuken :
sikuchoson :
person number :
Japan
Hokkaido-chiho
Tohoku-chiho
Kanto-chiho
Chubu-chiho
Kansai-chiho
Chugoku-chiho
Shikoku-chiho
Kyushu_Okinawa-chiho
person number
10,000,000 -
5,000,000 - 10,000,000
1,000,000 - 5,000,000
500,000 - 1,000,000
100,000 - 500,000
50,000 - 100,000
0 - 50,000
javascript plugin D3.js : http://d3js.org/
data : http://www.esrij.com/